Připravíme Vám i podklad...

Od letošní sezóny nabízíme našim zákazníkům v Olomouckém kraji stavební přípravu... více...

Je to dřevo, nebo...

Když jsme v lednu 2019 na veletrhu BAU v Mnichově představili nový povrch WPC... více...

Stavební připravenost

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST POD TERASU

Terasu lze namontovat na několik druhů podkladů. Už při jejich přípravě je důležité znát složení vrstev terasy pro jednotlivé druhy podkladů, abychom předešli komplikacím s celkovou výškou skladby a mohli z terasy pohodlně přecházet do domu bez výrazných výškových rozdílů.

Podrobnější informace k montáži a projektovou dokumentaci naleznete na našich nových webových stránkách www.drevoplastove-terasy.cz.

1. Betonová deska

Betonová deska je pro montáž terasy nejdieálnějším ze všech podkladů. Případný pohyb podloží (navážka zeminy může sedat i několik let), se u betonové desky rozloží a na terase se neprojeví tak jako to může být např. u štěrku. Jelikož je montáž terasy na betonovu desku nejjednodušší variantou, odráží se to na rychlosti i ceně pokládky. Důležité je, aby nad betonovu deskou zůstal prostor pro skladbu terasy v minimální výšce 5-6cm (závisí na druhu terasového prkna a podkladního hranolu).Pokud je betonová deska bez výrazných nerovností, vyspádovaná a dostatečně vyzrálá je postup montáže následující:

 • pokládka a kotvení podkladních hranolů pomocí natloukacích hmoždinek do betonové desky (ideálně ve směru spádu betonové desky kvůli odtoku vody, při pokládce hranolů kolmo na spád je nutno podložit hranoly podkladními gumami aby mohla voda volně odtékat)
 • montáž terasových prken kolmo na podladní hranoly pomocí skrytých nerezových spon a vrutů
 • lištování okrajů terasy pomocí rohových lišt, plotových desek či terasových prken

Na co dát pozor?

! středy podkladních hranolů musí být od sebe vzdáleny max. 35cm

! při kotvení podkladních hranolů do betonu musí být dodržena diletace mezi jednotlivými hranoly na sebe navazujícími a také mezi hranoly a pevnými

   předměty (fasáda, sloupy...)

! konce terasových prken musí být vždy podloženy podkladním hranolem bez ohledu na dodržení roztečí 35cm

! terasová prkna musí být kotvena pomocí nerezových spon a vrutů vždy ke každému podkladnímu hranolu (max. v rozestupu 35cm a na koncích prken)

! při montáži terasových prken musí být dodržena diletace mezi jednolivými prkny a dále také mezi prkny a pevnými předměty (fasáda, sloupy...)

 -

2. Štěrkové lože

Při pokládce terasy na štěrk musí být zhutněné nejen štěrkové lože, ale i podloží pod ním. Klesající navážka zeminy může v budoucnu na terase způsobit nemalé potíže. Před montáží, je důležité přichystat štěrkové lože v takové výšce, aby se na něj dala položit skladba terasy v minimální výšce 11cm (závisí na druhu terasového prkna a podkladního hranolu).

Postup montáže je následující:

 • s pomocí ztraceného bednění, nebo betonových zahradních obrubníků vybetonování lemu terasy
 • vysypání - drcené kamenivo frakce 16-32
 • zhutnění
 • dosypání 5 cm vrstvy - drcené kamenivo prané 4-8zhutnění
 • pokládka betonových obrubníků (naležato)
 • obsypání obrubníků - drcené kamenivo prané 4-8
 • pokládka a kotvení podkladních hranolů pomocí natloukacích hmoždinek do obrubníků
 • montáž terasových prken kolmo na podkladní hranoly pomocí skrytých nerezových spon a vrutů
 • lištování okrajů terasy pomocí rohových lišt, plotových desek či terasových prken

Na co dát pozor?

! zhutněná vrstva štěrku na niž se kladou betonové obrubníky musí být min. 11cm pod plánovaným povrchem terasy

! betonové obrubníky musí být uloženy s rozestupy max. 25cm

! středy podkladních hranolů musí být od sebe vzdáleny max. 35cm

! při kotvení podkladních hranolů do obrubníků musí být dodržena diletace mezi jednotlivými hranoly na sebe navazujícími a také mezi hranoly a   

   pevnými předměty (fasáda, sloupy...)

! konce terasových prken musí být vždy podloženy podkladním hranolem bez ohledu na dodržení roztečí 35cm

! terasová prkna musí být kotvena pomocí nerezových spon a vrutů vždy ke každému podkladnímu hranolu (max. v rozestupu 35cm a na koncích prken)

! při montáži terasových prken musí být dodržena diletace mezi jednolivými prkny a dále také mezi prkny a pevnými předměty (fasáda, sloupy...)

 -

3. Hydroizolace

Při montáži na hydroizolaci není možné kotvit hranoly do podkladu. Aby se zabránílo pohybu podkladních hranolů je nutné udělat rošt dvojitý - křížový a podkladní hranoly navzájem prošroubovat. V tomto případě je potřeba mít nad hydroizolací ještě minimálně 8-9cm prostoru pro křížový rošt a terasové prkno.

Postup montáže je následující:

 • první vrstvu podkladních hranolů položit ve směru pokládky terasových prken, vyrovnat rošt podložením nivelačních terčů, podložek z podkladních   hranolů či WPC a protiskluzové gumy
 • na první vrstvu položit kolmo druhou vrstvu podkladních hranolů a v místě křížení rošt prošroubovat
 • montáž terasových prken kolmo na druhou vrstvu podkladních hranolů pomocí skrytých nerezových spon a vrutů
 • lištování okrajů terasy pomocí rohových lišt, plotových desek či terasových prken

Na co dát pozor?

! první vrstva podkladních hranolů musí být v rozestupech okolo 25cm (záleží na rozměru a materiálu použitého podkladního hranolu)

! středy podkladních hranolů v druhé vrstvě musí být od sebe vzdáleny max. 35cm

 vruty musí být v takové délce, aby se při prošroubování křížového roštu nepoškodila hydroizolace

! musí být dodržena diletace mezi jednotlivými hranoly na sebe navazujícími a také mezi hranoly a pevnými předměty (fasáda, sloupy...)

! konce terasových prken musí být vždy podloženy podkladním hranolem bez ohledu na dodržení roztečí 35cm

! terasová prkna musí být kotvena pomocí nerezových spon a vrutů vždy ke každému podkladnímu hranolu (max. v rozestupu 35cm a na koncích prken)

! při montáži terasových prken musí být dodržena diletace mezi jednolivými prkny a dále také mezi prkny a pevnými předměty (fasáda, sloupy...)

 -

files/montazni navod terasy.pdf DokumentMontážní návod - terasa - 983450 bytů

©Copyright 2011-2014 centrum-teras.cz. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.